Mihaela Mocanu

Mihaela Mocanu

Lect. univ. dr.

Mihaela Mocanu este lector universitar doctor la Departamentul de Contabilitate și Audit din cadrul Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune, Academia de Studii Economice din București.

Mihaela Mocanu a lucrat din 2008 până în prezent în departamentul de audit financiar al unor companii de specialitate din România și din 2016 este auditor financiar activ, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România.

În perioada 2004-2008 a urmat cursurile Facultății de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine (secția Germană). În anul 2011 a obținut titlul de doctor în domeniul Științe Economice, Subdomeniul Contabilitate, cu lucrarea ”Etică și independență în auditul financiar – concepte și normalizare”. În perioada iunie 2014 – octombrie 2015 a avut calitatea de director al proiectului de cercetare ”Controlling de sustenabilitate în contextul guvernanței corporative”, finanțat prin programul POSDRU 159/1.5/S/142115. A fost membru în echipa de cercetare a alte două proiecte: un proiect privind performanţa în entităţile sectorului public din România și un altul referitor la capacitatea României de implementare a acquis-ului comunitar privind contabilitatea, auditul financiar şi guvernanţa corporativă.

Mihaela Mocanu a participat la stagii de cercetare-documentare la Wirtschaftsuniversität Wien (în 2010, 2011 și 2014), Fachhochschule Joanneum Graz (în 2014), Technische Universität Darmstadt (în 2013) și Humboldt Universität zu Berlin (în 2010 și 2015).

Este unic autor al cărții de specialitate ”Nachhaltigkeitscontrolling im Rahmen von Corporate Governance. Grundlegende Ansätze und Instrumente” și co-autor al cărții ”Einführung in das betriebliche Finanzmanagement”, ambele publicate de Editura ASE în anul 2015. A participat la aproximativ 30 de conferințe științifice internaționale din țară și din străinătate și a publicat peste 30 de articole de specialitate în reviste de prestigiu precum Revista ”Audit Financiar” și ”Journal of Accounting and Management Information Systems”.

Courses

ID Course Name Duration Start Date
Finanzanalyse und -berichterstattung 14 Weeks February 17, 2020