Ioana-Laura Țibulcă

Ioana-Laura Țibulcă

Lect. Univ. Dr., Lehrstuhl für Finanzwesen, ASE Bukarest

Courses

ID Course Name Duration Start Date
Finanzmanagement in Unternehmen 1. Jahrgang, 1. Semester. Dauer: 3 Wochen (25. Januar - 12. Februar 2022) January 15, 2022