Dana Boldeanu

Dana Boldeanu

Conf. univ. dr.

Dana-Maria Boldeanu este conferenţiar universitar doctor la Departamentului de Informatică de Gestiune, din cadrul Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune.

A absolvit Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Secţia Gestiunea şi Analiza Financiară a Întreprinderii în anul 2001. A beneficiat de o bursa doctorală în domeniul contabilităţii şi informaticii de gestiune în primavara anului 2002 la ”Institute d’Aministration des Entreprises” – Departament Comptabilite – Controle / I.T.E.C., Toulouse, Franţa.

A primit titlul de doctor în contabilitate în anul 2009 la Academia de Studii Economice din Bucureşti. În anul 2012 a absolvit programul de master “Research and Teacher Education for Business & Economics (EDU-RES)” din cadrul Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale.

Este implicată în activităţi didactice de curs şi seminar la disciplinele Tehnologia Aplicaţiilor Office, Baze de date predate în limba germană, Informatică decizională predată în limba germană, Sisteme informatice pentru asistarea deciziei, Instrumente software pentru proiecte de marketing etc.

Începând cu anul 2002 a fost implicată ca membru în peste 10 proiecte de cercetare CNCSIS, precum şi în proiecte finanţate din fonduri europene pe domeniile: informatică de gestiune, audit informatic si guvernanţă corporatistă, sisteme de e-learning şi e-government, managementul performanţei, educaţional, etc.

În ultimii 6 ani este implicată în conducerea unui ONG – E-CAESAR – fondat de Institutul German Fraunhofer Fokus şi universităţile partenere Universitatea Politehnica Bucureşti şi Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Courses

ID Course Name Duration Start Date
Business Intelligence 14 Weeks October 1, 2019